Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV č.1/2016 Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci.pdf

7.3.2016

 

OZV č.1/2005 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

 

Nařízení č.1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Honětice.pdf

Reklamační řád kanalizace.pdf

OZV č.1/2021 o místním poplatku z pobytu.pdf

OZV č.2/ 2019 o místním poplatku ze psů.pdf

 

OZV č. 1/ 2020 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Honětice.pdf

OZV č. 2/ 2020 o nočním klidu.pdf

 

OZV 01 /2021 ,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

OZV 1 /2022,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

 

Formuláře ke stažení:

Ohlášení ubytovatele k místnímu poplatku z pobytu.pdf

Přiznání k placení místního poplatku z pobytu.pdf

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů.pdf

 2.10.2005

 

 

 

24.10.2016

 

 13.12.2017

 28.3.2021

1.1.2020

 5.1.2021

 

 1.1.2022

 5.9.2022

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 
Obec Honětice