O obci Honětice

Obec Honětice leží na území okresu Kroměříž a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Kroměříž. Obec Honětice se rozkládá asi šestnáct kilometrů jihozápadně od Kroměříže. Tato část střední Moravy se historicky a etnograficky nazývá Haná. Úředně žije v katastru této malé vesničky zhruba 70 obyvatel. Dále bychom v obci našli knihovnu a kostel. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod.

Celková katastrání plocha obce je 370 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesátpět procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.

Více z historie