Úspěchy obce

Obec Honětice dosáhla úspěchu ve třídění odpadu a byla jí udělena tzv. Zelená plaketa.

Osvědčení o úspoře emisí

Obec Honětice