O obci Honětice
 
Obec Honětice leží na území okresu Kroměříž a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Kroměříž. Obec Honětice se rozkládá asi šestnáct kilometrů jihozápadně od Kroměříže. Tato část střední Moravy se historicky a etnograficky nazývá Haná. Úředně žije v katastru této malé vesničky zhruba 70 obyvatel. Dále bychom v obci našli knihovnu a kostel. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod.
 Celková katastrální plocha obce je 370 ha, z toho orná půda zabírá sedmdesát pět procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.
 

Více z historie

  

 Úřední deska 

 

 Celá Úřední deska   arrow-more-info-black.png 

  
Obec Honětice